Season Profile for "Beams_gibbs"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
5+0.000+0.000131
6+0.000+0.000131
7+0.000+0.000134
8+0.000+0.000134
9+0.000+0.000134
10+0.000+0.000135
11+0.000+0.000136
12+0.000+0.000136
13+0.000+0.000136
14+0.000+0.000136
15+0.000+0.000136
16+0.000+0.000136
17+0.000+0.000136
18+0.000+0.000136
19+0.000+0.000136
20+0.000+0.000136
21+0.000+0.000135
22+0.000+0.000135
23+0.000+0.000134
24+0.000+0.000134
25+0.000+0.000133
26+0.000+0.000132
27+0.000+0.000133