Season Profile for "Kokako"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+1.186+1.186104
2-1.025+0.16286
3+1.509+1.67195
4+1.318+2.98891
5+0.534+3.52293
6+1.492+5.01589
7+3.497+8.51274
8+1.653+10.16572
9+0.156+10.32176
10+1.277+11.59878
11+2.386+13.98480
12+0.305+14.28980
13+1.075+15.36483
14+0.000+15.36479
15+0.464+15.82877
16+0.712+16.54076
17+3.131+19.67167
18+1.551+21.22164
19+0.000+21.22171
20+2.320+23.54169
21+1.760+25.30163
22+2.407+27.70862
23+0.705+28.41355
24-0.584+27.82858
25-0.136+27.69258
26-0.644+27.04959
27-0.322+26.72758