Season Profile for "Rorycrow"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+1.759+1.75981
2-3.649-1.890137
3+3.823+1.93388
4+3.088+5.02157
5+2.362+7.38328
6+1.542+8.92536
7+2.842+11.76733
8-4.798+6.96997
9+1.660+8.62994
10+1.304+9.93390
11+3.155+13.08885
12+0.816+13.90481
13+2.153+16.05876
14-0.112+15.94676
15-0.629+15.31781
16-0.386+14.93182
17+2.394+17.32476
18+0.000+17.32477
19+4.387+21.71169
20+4.125+25.83660
21-0.409+25.42762
22+3.292+28.72055
23+0.346+29.06553
24+0.000+29.06553
25+0.000+29.06551
26+0.000+29.06550
27+0.000+29.06549